Наши сертификати

Главни догађаји

2012 Метцера регистрована као иновативно високотехнолошко предузеће.

2014. године стекла сертификате о патенту за корисне моделе

2015. добио сертификат ИСО 14001 од стране ТУВ-а.

2016. године добио сертификате о патенту за проналазак

2018. добио сертификат система управљања квалитетом ИСО9001

евкев

Наши сертификати

гхр
хтрх
евке